Privacy Policy en Cookiebeleid

Via onze datingsite SimplyDate.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. SimplyDate.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Bij de verwerking houdt SimplyDate.nl zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en voldoet zij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de EU. Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

SimplyDate is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. SimplyDate heeft Petra Dudink als functionaris voor gegevensverwerking aangewezen (info@simplydate.nl). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan deze goed te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-11-2019.

Gebruik van persoonsgegevens
Doordat je onze datingsite gebruikt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat zijn onder meer persoonsgegevens. Deze zijn voor SimplyDate.nl nodig om de datingdienst te kunnen leveren. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken wij de volgende gegevens van jou:
- Woonplaats en land
- E-mailadres
- Geslacht
- Profielnaam
- Profielfoto en evt. overig beeldmateriaal
- Geboortedatum
- IP-adres
- Lifestyle
- Gewenst soort contact
- Kinderen en evt. kinderwens
- Opleiding
- Rookgedrag
- Lengte
- Betalingsgegevens (indien van toepassing)
- Je zoekcriteria (kenmerken van de persoon die je zoekt)
- Facultatief: hobby's, interesses, voorkeuren, weetjes

Doelen voor het verzamelen van de persoonsgegevens
Op onze datingsite schrijf je je eerst gratis in. Na inschrijving bewaren wij bij de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Dit doen wij om de volgende redenen:
- zodat je de gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen
- om je beter met andere members te kunnen matchen
- om ervoor te zorgen dat andere members jou beter kunnen vinden
- om jou eventueel te contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst
- om een factuur te maken indien je een betaald abonnement (Green membership) afneemt

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit. Dit kan zijn:
- aan onze partners, zoals het ICT/hostingbedrijf, de Payment Service Provider en Mailchimp. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat je ervan uit kunt gaan dat ook daar je gegevens veilig zijn
- bij wettelijke verplichting, zoals administratie en belasting
- aan bevoegde autoriteiten, in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze datingsite.

Je account beheren en contact leggen
Na inschrijving krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Vanuit je account kun je contact leggen met andere members, via Likes, Vriendschapsverzoeken, -acceptatie of -beeïndiging, en Berichten. Je bepaalt zelf wat je deelt en met wie, en kunt eenmaal geschreven en verstuurde berichten niet ongedaan maken.

Publicatie
Bij het gebruik van SimplyDate.nl worden de volgende gegevens gepubliceerd, zodat ze zichtbaar zijn voor andere Green (full) members:
- Profielnaam
- Leeftijd
- Woonplaats en land
- Profielfoto
- Geslacht
- Lifestyle
- Gewenst soort contact
- Kinderen en evt. kinderwens
- Opleiding
- Rookgedrag
- Lengte
- Geslachtvoorkeur
- Facultatief: hobby's, interesses, voorkeuren, weetjes
Deze publicatie is afgeschermd voor zoekmachines.
Je kiest zelf welke informatie je publiceert. Het is mogelijk dat anderen jou hierdoor herkennen of kunnen achterhalen. Op verzoek kunnen wij mogelijk informatie die gepubliceerd is anonimiseren.
Het is niet mogelijk je profiel onzichtbaar te maken. Om dat te bereiken zul je jezelf uit moeten schrijven, of ons vragen dat te doen.

Profiel op de Homepage
SimplyDate.nl toont enkele profielen op haar Homepage. Deze zijn uitsluitend nader te bekijken door Green (full) members. Jouw profiel zal alleen maar (random) op de Homepage getoond worden na je uitdrukkelijke toestemming. Die kun je geven door in je account onder het menu-item Instellingen bij het betreffende onderdeel 'Nee' te wijzigen in 'Ja'. Wanneer je ons mailt dat je dit gedaan hebt, ontvang je een maand extra Green membership.

Beeldmateriaal
Op SimplyDate.nl is er de mogelijkheid om foto's en video's te uploaden in je account. Zorg er hierbij voor dat jij de privacy van anderen niet schaadt. Vraag toestemming aan mensen die op het beeldmateriaal staan.

Profielkeuring
SimplyDate.nl keurt profielen om de kwaliteit ervan hoog te houden. De volgende onderdelen worden gekeurd:
- Profielfoto
- Overige foto's
- Video's: deze komen van YouTube en zijn dus al in zekere mate gekeurd. SimplyDate.nl kijkt alleen naar het onderwerp.
- De teksten 'Waar word ik blij van? Of een positieve uitspraak' en 'Wie ben ik? En wie/wat zoek ik?
Er wordt naar gestreefd deze onderdelen bij inschrijving of wijziging zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur te keuren. Ondertussen zijn lege vlakken te zien (bij inschrijving), of de oude gegevens (bij wijziging).
De website is wel te gebruiken.

Een abonnement afsluiten
Op onze datingsite kun je een betaald abonnement* (Green membership) afsluiten. Voor dit doel verkrijgen wij van jou de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling van deze betaling, kunnen wij je persoonsgegevens aan derden verstrekken.
 

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je onze datingdienst te leveren. De dienst loopt af als je jezelf uitschrijft, of ons vraagt dit te doen. Ook wanneer je een jaar niet inlogt zullen wij je account verwijderen, maar niet nadat wij je daarover een mail hebben gestuurd. Dit verwijderen doen wij om te voldoen aan de verplichting om persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren.
Bij uitschrijving worden je persoonsgegevens direct gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens. De server van SimplyDate slaat je ip-adres en de browser op voor maximaal 5 dagen.
Verstuurde berichten
Wanneer je je account verwijdert of ons vraagt om dit te doen, worden de eventueel door jou verstuurde berichten momenteel niet bewaard in het account van degene met wie je contact had: het betreffende gesprek wordt geheel verwijderd. SimplyDate is ermee bezig een gesprek maximaal 6 maanden te laten staan bij uitschrijving, en doet dit met de volgende redenen:
- Voor degene met wie je contact had is het logischer dat de correspondentie niet zomaar verdwenen is. Dit kun je vergelijken met een papieren brief die je aan iemand verstuurt en die je zelf niet meer kunt weggooien.
- SimplyDate.nl kan bij onrechtmatig gebruik van deze site de correspondentie inzien en indien nodig passende maatregelen nemen. In artikel 3.1 en 3.2 van de Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 hebben wij voorbeelden genoemd van onrechtmatig gedrag. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat op een fatsoenlijke manier gebruik wordt gemaakt van SimplyDate.nl. Als wij een redelijk vermoeden hebben van onrechtmatig gedrag, dan is het voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van de members op SimplyDate.nl noodzakelijk dat wij kennis nemen van de via SimplyDate.nl uitgewisselde gegevens.

Promotie
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze diensten:
- per e-mail (indien op SimplyDate.nl gekozen hebt voor de nieuwsbrief)
- via social media
Je kunt SimplyDate.nl ook tegenkomen als we adverteren op social media. Dit adverteren staat los van jouw account op SimplyDate.nl. Jouw SimplyDate.nl persoonsgegevens gebruiken we hierbij niet, noch verzamelen wij social media persoonsgegevens van jou.

Contactformulier
Wij bieden via onze datingsite de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij jou gevraagd wordt enkele gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Je ontvangt regelmatig een nieuwsbrief waarmee wij je informeren over onze diensten, indien je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven bij inschrijving of via Instellingen in je account. Iedere nieuwsbrief bevat een link via welke je je kunt afmelden. De uitschrijving voor de nieuwsbrief staat los van de eventuele verwijdering van je account en dient afzonderlijk te gebeuren.

Persoonlijke, geautomatiseerde e-mails
Je ontvangt diverse automatische e-mails die samenhangen met het gebruik van onze datingdienst, zoals een e-mail bij een ontvangen bericht van een andere member. De meeste van dit soort e-mails kun je aan- of uitzetten in je account. De e-mails worden versleuteld en veilig verzonden. Echter voor optimale veiligheid dient de e-mail bij jou ook veilig ontvangen te worden. Vraag eventueel een expert hiernaar te kijken.

Cookies
Op onze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat tijdens je bezoek aan SimplyDate.nl op je computer, tablet of smartphone in de browser die je gebruikt wordt opgeslagen. De informatie in de cookie kan bij een later bezoek worden herkend, wat het gebruik van SimplyDate.nl comfortabeler maakt. Ook worden er cookies gebruikt voor analytische doeleinden.
Voor een optimale dienstverlening gebruikt SimplyDate.nl de volgende cookies:
- functionele cookies, voor het tonen van meldingen (bijvoorbeeld na het invullen van het contactformulier), voor het inloggen en ingelogd blijven, voor gegevens in je account en bekeken profielen
- analytische cookies van Google Analytics*, voor het meten van het aantal bezoekers en hun gedrag.
- de server van SimplyDate.nl slaat het ip-adres en de browser op voor maximaal 5 dagen. Deze gegevens worden alleen incidenteel gebruikt, bijvoorbeeld bij onderzoek naar een bug of in het geval van een dos-aanval.
Voor genoemde cookies hoeven wij geen toestemming aan je te vragen. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

*Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze datingsite gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Zo staan wij Google niet toe om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze datingsite zijn verbonden. Ondanks afspraken kunnen wij niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Op SimplyDate.nl zijn social media buttons opgenomen, en worden video's van Youtube gedeeld. Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. SimplyDate.nl heeft geen inzicht in de manier waarop dit gebeurt en wat ermee wordt gedaan.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Het verwijderen van je gehele account kun je ook zelf doen in je profielomgeving. Je kunt een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
SimplyDate.nl
info@simplydate.nl